Tickets – Finale

FINALE SJONG 2017

Wa wurdt de winner fan SjONG 2017? Cedin presintearret de grutte finale fan ít Frysktalich sjongfestival foar jongeren. 

Datum: 3 juny 2017

Lokaasje: Neushoorn Ljouwert, grutte seal

Oanfang: 20.00 oere, 19.30 seal iepen

Ekstra ynfo: ûnder sitplakken, boppe steanplakken

Ik wol no kaarten bestelle!

Dielnimmers ha audysje dien mei in eigen Fryske tekst op in besteand popnûmer. De njoggen bêste acts sjogge wy no werom yn de grutte SjONG-finale. Der binne prizen te winnen foar de bêste optredens, de bêste tekst en der is in YouTube-priis. Bands, duo’s, solo’s, alles komt foarby!