Filmferslach finale SjONG 2015

Wat in prachtige jûn hienen wy op 11 april 2015. De finale fan SjONG wie hearlik! Gelokkich hawwe wy de bylden noch… Tim Hoekstra makke foar ús in ympresje, hy filme de middeis by de workshop en de jûns by de grande finale. Alles naam er op: fan it oefenjen fan it spektakulêre iepeningsnûmer oant it diner, fan de fisazjy oant it jammen yn de foyer… En – net te ferjitten – de finale sels! Alle dielnimmers komme oan bod. Enjoy! En… oant de folgjende SjONG?!

Sneak preview film SjONG 2015

Wy as organisaasje ha de sneak preview fan de film fan SjONG 2015 krigen. Foar de finale fregen wy Tim Hoekstra om in ympresje te meitsjen fan SjONG 2015. En dus filme hy 11 april de middeis by de workshop en de jûns by de finale. Alles naam er op: fan it oefenjen fan it iepeningsnûmer oant it diner, fan de fisazjy oant it jammen yn de foyer… En – net te ferjitten – de finale sels! Hjir is alfêst in teaser fan Tim syn film. Hy hat der no al wat SUPERFETS fan makke! It entûsjasme, de gesellichheid en de fun spat fan it skerm! En dan moat de offisjele film dus noch komme! In protte sjochwille!

Sadree’t de echte film klear is, hearre jim it fansels fia ús sosjale media kanalen!

Sjueryrapport tekstprizen

Ilja Dijk (17) wie mei har tekst ‘Dizze wrâld’ de grutte winner fan de SjONG-tekstpriis. De band No Music No Life waard twadde en Nynke Gijsen tredde. Wolst de speech dy’t sjuerylid Jelle Bangma holden hat by de útrikking fan de tekstprizen nochris neilêze? Dat kin. Untdek wat de beweechredenen fan tekst-sjueryleden Elske Kampen, Douwe Kootstra en Jelle Bangma wienen. Sjueryrapport >

IMG_6346-border

Nynke Gijsen grutte winner SjONG 2015

Parseberjocht
12 april 2015

NynkeGijsen-fotoPieterDeVries

‘In prachtige stim, goede sjongkwaliteiten en in natuerlike poadiumpresintaasje.’ Sa oardielde de sjuery sneon oer Nynke Gijsen. Nynke (13) is de winner fan SjONG, it Frysktalige sjongfestival foar jongerein dat hâlden waard yn teater Sense yn Dokkum. Sa’n 250 besikers seagen hoe’t Nynke harsels nei de oerwinning song mei it nûmer ‘Foar no en altyd’, har eigen Fryske oersetting fan ‘You’ve got a friend’ fan Carole King. En Nynke hie noch mear súkses: se pakte ek de tredde priis by de prizen foar de bêste Fryske songteksten. Lês mear..

Acht nominearren foar tekstpriis SjONG 2015

De tekstsjuery fan SjONG, besteande út Elske Kampen, Douwe Kootstra en Jelle Bangma, hat in longlist bekendmakke fan acht sjongteksten. Dizze acht teksten meitsje noch kâns op ien fan de trije tekstprizen. Dy prizen wurde útrikt by de finale fan SjONG 2015 op sneontejûn 11 april yn teater Sense yn Dokkum.

De acht nominearren binne:
• Nynke Gijsen – Foar no en altyd (Carole King – You’ve got a friend) – Bogerman Snits
• Kings of Diamonds – Ik bin it sêd (Queen – I want it all) – Singelland Drachtster Lyseum
• Ilja Dijk – Dizze wrâld (Christina Aguilera – Beautiful) – Liudger Raai Drachten
• Reinder Vellema – Komputererror (Robbie Williams – Candy) – Dockinga College Ferwert
• Marten Algra – Wûnderbûnte fûgel (Douwe Bob – Multicoloured Angels) – Bornego College It Hearrenfean
• Joy de Witte – Doalhôf (B-Brave – Doolhof) – Bogerman Koudum
• No Music No Life – Ik fiel my frij (One Republic – Counting stars) – Marne College Boalsert
• Do ek! – Leafde sa’t it heart (U2 – Ordinary love) – Singelland Burgum

De tekstsjuery hie in hiele drege taak, om’t der dit jier mar leafst 110 sjongteksten oanlevere waarden.